33 Lands in Sale in Castellon

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
213

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
461

Land in Sale in Borriol, Castellón

145.000 €161.000 €9.94%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

193.000 €208.000 €7.21%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

36.200 €45.200 €19.91%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

66.200 €82.800 €20.05%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

50.000 €50.500 €0.99%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

512.000 €
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

38.300 €38.700 €1.03%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

113.100 €142.000 €20.35%
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

440.000 €
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Castellón de la Plana, Castellón

No price
0
0
0

Land in Sale in Borriol, Castellón

447.100 €582.200 €23.21%
0
0
0

Land in Sale in Alcora (l'), Castellón

5.200 €6.000 €13.33%
0
0
10437