No paguis de més per l'assegurança de llar!

En Adaix Assegurances pot calcular amb més de 30 companyies i comparar en línia.

La contractació d'una Assegurança de Llar és molt important i el cost és petit, li recomanem garantir la seva tranquil·litat i la seva seguretat.

L'assegurança de llar cobreix generalment els riscos següents:

  • Robatori: Danys produïts amb motiu d'un robatori o intent, substitució de claus, panys, etc.
  • Despeses originades per un sinistre: Bombers, allotjament provisional, etc.
  • Danys per aigua: Omissió de tancament d'aixetes, trencament ...
  • Danys materials: Deteriorament o Destrucció que pateixin els béns assegurats com a conseqüència de danys materials directes, com incendi, fenòmens atmosfèrics, trencament de vidres.
  • Daños estéticos: Reposició estètica dels béns assegurats, despeses de reparació.
  • Responsabilidad Civil: Indemnitzacions per danys ocasionats a tercers, costos judicials; fiances, etc.
  • Asistencia en el hogar: Serveis urgents, reformes, reparacions ...
  • Defensa Jurídica: Reclamació de danys, defensa penal
Treballem amb les millors companyies d'assegurances mitjançant la funció d'auxiliar extern de corredories, el que ens permet sempre trobar la millor assegurança al millor preu

Contracta la teva assegurança de llar amb Adaix sortiràs guanyant!